Services

ALCCO, EEN BEDRIJF MET EEN MISSIE

Vanwege de huidige snelle ontwikkelingen in de IT-markt is het vervangen van computerapparatuur een continu proces geworden.

 

Maar al is de apparatuur economisch afgeschreven, ze is nog wel van een uitstekende kwaliteit. Alcco ziet het als haar missie om informatietechnologie voor iedereen bereikbaar te maken De invulling van die missie heeft voordelen voor gebruikers, organisaties en het milieu.

 

Kwaliteit is daarbij onze eerste zorg. Alcco ziet kwaliteit als een integraal bestanddeel van haar professioneel handelen, een niet-aflatend streven.

 

Primaire drager van deze kwaliteit is de individuele medewerker van Alcco, die zich met kennis van zaken, een alerte houding en een open communicatie van zijn taak kwijt. De verantwoordelijkheden die we als onderneming hebben (niet in de laatste plaats waar het de kwaliteit betreft), worden in de eerste lijn gedragen door alle leden van het team van Alcco.